หากไม่พบตำแหน่งงานที่ต้องการ
คุณสามารถกรอกใบสมัครได้ที่นี่
โดยทางบริษัทจะพิจารณาภายหลัง


ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร. 02-4229400 ต่อ 9203


Careersบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) (โรงงานจังหวัดชัยนาท)


09/03/2013 เจ้าหน้าที่วิศวกรการผลิต / สิ่งทอ ประจำโรงงานชัยนาท