News & Activities

บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายแนะแนวจุฬา-ฉะเชิงเทราครั้งที่ 11” (19-20.01.19)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายก้าวแรกสู่ความเป็นนักเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 20” (12-14.1.19)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน STEPS” (18-23.1.19)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการกีฬาเปิดกระป๋องครั้งที่ 26 (Open Can'26)” 4-6.01.19
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ติวอย่างสิงห์”(19.01.19)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายแนะแนวการศึกษา จุฬา-นครปฐม ครั้งที่12” (12-14.01.19)
Sabina ตั้งเป้าปี 62 รายได้โต 10% พร้อมเดินหน้าเติบโตอย่างมั่นคง-เน้นเพิ่มความสามารถในการทำกำไร [PR]
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการค่ายรั้วชมพูสู่ตราดครั้งที่ 15” (1-13.01.19)
ซาบีน่า บริจาคเงินผ่าตัดหัวใจเด็ก จากแคมเปญ เติมใจ…ให้หนู
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “ค่ายอาสาพัฒนาชนบท IBMP CAMP ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” (21.12.18-02.01.19)