Gift Service

เพื่อการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่สมบูรณ์แบบ Sabina Shopping Online ขอเสนอกล่องของขวัญที่สวยงาม
ให้กับลูกค้าทุกการสั่งซื้อ

โดยทางบริษัทฯ มีการฝึกอบรมพนักงานให้ใส่ใจการบรรจุ ห่อสินค้าก่อนส่งมอบให้ลูกค้า อย่างเคร่งครัด เพื่อรักษารูปทรงของสินค้า

ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ