วิธีการชำระเงิน

 • การโอนเงิน (Money Transfer. )
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต (Mastercard, Visa and JCB)
 • ชำระผ่าน Paypal


การโอนเงิน


ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าแบบโอนเงิน (เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น)
 1. เลือกซื้อสินค้าผ่าน website : http://www.sabina.co.th/
 2. เลือกสินค้าที่ต้องการซื้อ แล้วบันทึกการสั่งซื้อ (จดบันทึกเลขของใบ Order Confirmation เพื่อใช้เขียนในใบโอนเงิน)
 3. โอนเงินเข้าบัญชี ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ยืนยันการสั่งซื้อ (Order Confirmation) พร้อมทั้งแจ้งยืนยันการโอนเงินในข้อ 6
  (หมายเหตุ : ถ้าไม่โอนเงินเข้ามา ภายใน 3 วัน ระบบจะดำเนินการยกเลิกรายการนั้นโดยอัติโนมัติ และทำการคืนสินค้าเข้าระบบ ท่านจะไม่สามารถทำการสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการในใบ Order Confirmation นั้นๆ แต่ถ้าท่านต้องการซื้อต้องทำรายการสั่งซื้อใหม่)
 4. โอนเงินเข้าบัญชี
  ชื่อบัญชี : บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด
  ชื่อธนาคาร : ธนาคารกสิกรไทย - สาขาพรานนก
  ประเภทบัญชี : กระแสรายวัน
  เลขที่บัญชี : 019-1-08011-4
 5. การโอนเงิน : ให้ชำระตามราคาสินค้านั้นๆ (ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนที่เกิดขึ้นตามข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร)
 6. หลังจากโอนเงินกรุณายืนยันการโอนเงินได้ 2 วิธี (ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ระบุในใบสั่งซื้อ (Order Confirmation)

  ส่ง E-Mail เข้ามาที่ Online@sabina.co.th โดยเขียนชื่อผู้รับเป็น
  Online (Attn : Online) และต้องแจ้งรายละเอียด ดังนี้

            - เลขที่ Order Confirmation
            - ชื่อผู้ซื้อสินค้า
            - วันที่, สาขาที่โอนเงิน หรือเลขที่ atm สาขาที่โอนเงิน
            - จำนวนเงินที่โอน
            - ส่ง file ใบโอนเงินที่ scan มาใน E-mail ด้วย


  ส่งโทรสาร (Fax) ใบโอนเงินมาที่ : 02-434-9312 โดยเขียนชื่อผู้รับเป็น
  Online (Attn : Online) และเขียนเลขที่ Order Confirmation มาด้วย
 7. หลังจากตรวจเช็คยอดเงินที่โอน พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ทั้งหมดแล้ว ระบบจะดำเนินการตอบรับการสั่งซื้อสินค้าไปยัง E-mail ของท่านอีกครั้ง
หมายเหตุ : กรณีไม่ได้รับ E-mail ตอบกลับ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 02-422-9400 Ext.9851