รางวัล

โรงงานจังหวัดชัยนาท โรงงานจังหวัดยโสธร โรงงานท่าพระ โรงงานพุทธมณฑลสาย 5

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2551

ได้รับเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน