รางวัล

โรงงานท่าพระ โรงงานจังหวัดชัยนาท โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 โรงงานจังหวัดยโสธร

รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และด้านสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2551

ได้รับเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2551
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน