ข่าวและกิจกรรม

บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “กิจกรรมแฟชั่นโชว์ประจําปี” (15.11.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2561 เรื่อง แบ๊ดส์บอยซอยตัน” (8-18/11/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “งานคัดทูตกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 73” (27/10/18-04/11/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการค่ายเปิดเสื้อกาวน์ ครั้งที่ 19” (10-12/11/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “งานบัญชีวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561” 10-12/11/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการ Business Economics Academic Seminar Camp 2561” (19-21/10/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “โครงการค่ายเยาวชนเศรษฐศาสตร์กับสังคม ประจำปีการศึกษา 2561” (20-23/10/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการการแข่งขันโต้วาทีประเพณีน้องใหม่” (24.10.18-09.11.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “TU Cheerleader 73” (28.10.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ค่ายแนะแนว การศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่3”(19-21.10.18)