ข่าวและกิจกรรม

บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “First Meet” (21.07.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “Thammasat Undergraduate Business Challenge” (11/08/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “ขึ้นบ้านใหม่” (5/8/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “รับน้องก้าวใหม่ บ้านบูชายัญ” (4-6/8/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “รับน้องก้าวใหม่ บ้านเฟี้ยว”(4-6/8/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม “โครงการแรกพบและรับเพื่อนใหม่ปีการศึกษา 2561 คณะเศรษฐศาสตร์ ” (21.07.18)
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจ  จัดกิจกรรม “เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็ง” (06.08.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “โครงการสัมมนายุวชนนักเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย รุ่นที่4”(31/7/18 - 3/8/18)
บริษัทซาบีน่า  จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธรได้รับโล่เกียรติคุณ ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2018 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในงาน Thailand Industry Expo 2018 (3.8.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  “ละครเวทีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561” (20-29.8.18)