ข่าวและกิจกรรม

บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  "โครงการเทศกาลส่งเสริมสุขภาวะทางกายและทางจิต"(17-18.4.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ  "ละคร บีบีเอ จุฬาฯ ครั้งที่ 10" (7-8.4.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  "เด็กหัวยุคใหม่ สาดน้ำแบบไทย ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ " (9-10.4.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม "กีฬาสถิติสัมพันธ์ ครั้งที่39"(1/4/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  "งานรักบี้ประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 31" (31.4.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม  "The Spotright คนที่ใช่…ไรท์เลย" (5/4/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม "ค่ายเจาะจิตครั้งที่13" (23-24/4/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม "โครงการโดมพระจันทร์ขันโตก" (02.04.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรม "จ๊ะเอ๋ลูกนก ประจำปี 2561" (31.03.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมการแสดงเรื่อง "รามาสตอรี่"