ข่าวและกิจกรรม

บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่ม ปตท. ร่วมเป็นสวนหนึ่งในการส่งมอบเต้านมเทียมให้แด่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (09.02.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน โครงการละครเวทีเรื่อง “เวนิสวาณิช” (8-18/2/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ “งานบาสเกตบอลและฟุตบอลประเพณี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครั้งที่ 52” (8/2/18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ  "งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ครั้งที่ 72" (03.02.18)
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ  "ละครสถาปัตยกรรมศาสตร์"
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ "ละคอนเวทีคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน"
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการ  "งานประชุมผู้นำไอเซคแห่งประเทศไทย" (4-7/1/18)
บริษัทซาบีน่า  จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธรได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค  ปลอดภัย  กายใจ เป็นสุข (โล่เงินระดับประเทศ) 14.12.17
บริษัทซาบีน่า  จำกัด (มหาชน) โรงงานยโสธรได้รับรางวัล Zero Accident Campaign 2017 (โล่ทองระดับประเทศ ปีที่2) 29.06.17
บริษัทซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด บริจาคชุดชั้นในสตรีแก่สภากาชาดไทย (ครั้งที่ 4/2560)