วิธีการออกใบเสร็จรับเงิน

การสั่งซื้อสินค้า Sabina ทุกช่องทาง ทุกคำสั่งซื้อจะได้รับใบเสร็จ/ใบกำกับพร้อมสินค้า หากต้องการแก้ไขใบเสร็จ/ใบกำกับ สามารถติดต่อได้ที่ Line@ : @SabinaThailand

หมายเหตุ: 
1. ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีเต็มรูป กรุณาแจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบุ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และสาขาทางภาษี ให้ชัดเจน 
2. ทางบริษัทฯ จะไม่ออกใบกำกับภาษีย้อนหลัง หรือแก้ไขข้อมูลหากผู้ซื้อแจ้งไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง เนื่องจากเอกสารต้องออกภายในวันเท่านั้น ในกรณีที่มีความจำเป็นในการแก้ไข ผู้ซื้อต้องส่งหลักฐานบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดา) หรือ ภพ.20 (นิติบุคคล) ภายในเดือนที่มีการสั่งซื้อให้ทางบริษัทฯ