รายการส่งเสริมการขาย

1 Mar 2018

สิทธิพิเศษ สำหรับบัตรเครดิต/เดบิต SCB ที่ Sabina Shop

สิทธิพิเศษ สำหรับบัตรเครดิต/เดบิต SCB ที่ Sabina Shop

ช้อปสุดคุ้มที่ Sabina


สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต อัลตรา แพลตินัม, แฟมิลี่พลัส, อัพทูนี่

สิทธิพิเศษ : รับส่วนลด 600 บาท 

(เมื่อช้อปครบ 2,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Sabina Club)


สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB BEYOND

สิทธิพิเศษ : รับส่วนลด 1,000 บาท 

(เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Sabina Club)


สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเดบิต

สิทธิพิเศษ : รับส่วนลด 350 บาท 

เมื่อช้อปครบ 1,200 บาท 


ที่ Sabina Shopทุกสาขา ที่ร่วมรายการ

วันนี้-31พฤษภาคม 61 


เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์บียอนด์

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์บียอนด์ ที่ Sabina Shop ที่ร่วมรายการ และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น (ไม่รวมสินค้า Sabina ที่จำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าหรือ Discount stor 

-  เมื่อผู้ถือบัตรมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 3,000 บาท/เซลล์สลิป จะได้รับส่วนลด 1,000 บาท จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ/บัตร/เดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (เฉพาะสินค้าราคาปกติ) พร้อมรับสิทธิ์เป็นสมาชิก Sabina Club Member ทั้งนี้ สำหรับยอดใช้จ่ายที่เกินจาก 3,000 บาท ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดจากบัตร Sabina Club Member ที่ลูกค้าเป็นสมาชิกได้

 เงื่อนไขสำหรับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์อัลตรา แพลทินัม บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แฟมิลี่พลัส และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี:

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไทยพาณิชย์อัลตรา แพลทินัม บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ แฟมิลี่พลัส และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ อัพทูมี ที่ Sabina Shop ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 เท่านั้น (ไม่รวมสินค้า Sabina ที่จำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าหรือ Discount store)

 เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป จะได้รับส่วนลด 600 บาท จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ/บัตร/เดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (เฉพาะสินค้าราคาปกติ)

 เงื่อนไขสำหรับบัตรเดบิตไทยพาณิชย์

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตไทยพาณิชย์ ที่ Sabina Shop ที่ร่วมรายการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2561 (ไม่รวมสินค้า Sabina ที่จำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้าหรือ Discount store)

- ผู้ถือบัตรที่ใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,200 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 350 บาท จำกัดการใช้สิทธิ์ 1 สิทธิ/บัตร/เดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (เฉพาะสินค้าราคาปกติ)

เงื่อนไขทั่วไป

-  ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ผลิต บริการ หรือจำหน่าย ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า หรือการให้บริการนั้น 

-  ธนาคารและ  Sabina มีสิทธิเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

        สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์ โทร. 02 777 7777