วิศวกรการผลิต (IE) ประจำโรงงาน

Job Details :
- วิเคราะห์ขั้นตอนในการทำงาน จัดสมดุลการผลิต (Line Balance)<br>- จัดทำ Standard Allowance Minute (SAM) ในส่วนงานเย็บ,ตัด,QC และแพ็ค<br>- &nbsp;วิเคราะห์ปัญหาจากข้อมูลและออกแบบการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ให้เหมาะสมและได้ประสิทธิภาพ<br>- ติดตามและควบคุมประสิทธิภาพการผลิต<br>- ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างงต่อเนื่อง<br>- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications :
- อายุ 23-30 ปี
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต  (วศ.บ.) สาขาวิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1 ปี
- สามารถใช้โปรแกรม  Sew Easy, ,CAFS (DEVIL)ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรม Fast React ในส่วนอัพเดทและแก้ไข (SAM)
- สามารถปฏิบัติงานประจำที่ต่างจังหวัดได้
- มีความรับผิดชอบสูง
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี, มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน , สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
More details :
-

Sabina Public Company Limited & Sabina Fareast Co., Ltd. (HEAD OFFICE)

12 Arun Amarin Road, Arun Amarin Sub-District , Bangkok Noi District, Bangkok 10700

Tel. : +02-422-9400 ต่อ 9853

Fax. : +02-424-7993

CRM. : +02 422-9430

E-mail. : [email protected]