เจ้าหน้าที่ Online Marketing

Job Details :
-รับผิดชอบกำหนดแนวทางวางกลยุทธ์และแผนดำเนินงานการตลาดออนไลน์ทั้งหมด (Online media plan) <br>-วิเคราะห์ customer insight หาความต้องการของลูกค้าในเรื่องการเสพข้อมูล content ของกลุ่มเป้าหมาย /influencer ที่กลุ่มเป้าหมายตามอยู่ <br>-สร้างTraffic ให้คนรู้จักบนโลกออนไลน์ให้มากที่สุดด้วยการใช้ประโยชน์ของช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น SEO, PPC, Social network, Website, email, Google และเลือกใช้รูปแบบสื่อที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทางเพื่อสือสารแบรนด์ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและ สร้างยอดขายได้มากที่สุด <br>-คิดและบริหารแคมเปญการตลาดบน Digital platform ทั้งหมดเช่น Social-Email-Website เพื่อเชื่อมต่อไปจนถึง การตลาด offline ให้เกิดยอดขายและการรับรู้สูงสุด -พัฒนา User interface บริหารเว็บไซต์ ให้ดูดีเข้าใจง่ายและจัดการด้าน SEO เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายค้นหาได้ง่ายและเร็วที่สุด <br>-ทำงานร่วมกับ graphic team และ Marketing team ในการสร้างสื่อและทำรูปแบบการนำเสนอให้น่าสนใจ <br>-บริหารจัดการต้นทุนงบโฆษณาออนไลน์ทั้งหมดของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุดได้ ROI ตามเป้าหมายของบริษัท <br>-วิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และ ข้อมูลที่เกิดจากการลงโฆษณามาใช้ประโยชน์ให้เกิดการพัฒนากับทุกทีมโดยเฉพาะการตลาดและทีมขาย
Qualifications :
 • -วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด, คอมพิวเตอร์,นิเทศศาสตร์ สื่อออนไลน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • -มีประสบการณ์ทำงานด้าน Online Marketing (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  • -มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และ งานออกแบบ Graphic Design
  • -สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Excel และ Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • -มีความคิดสร้างสรรค์ ทันเหตุการณ์ ติดตามเทรนด์ด้าน Fashion, Social media
  • -มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ชื่นชอบการค้นข้อมูล วิเคราะห์และนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

More details :
-

Sabina Public Company Limited & Sabina Fareast Co., Ltd. (HEAD OFFICE)

12 Arun Amarin Road, Arun Amarin Sub-District , Bangkok Noi District, Bangkok 10700

Tel. : +02-422-9400 ต่อ 9853

Fax. : +02-424-7993

CRM. : +02 422-9430

E-mail. : [email protected]