× ซาบีน่า คลับ นักลงทุนสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ รับเต้านมเทียมสำเร็จ วิธีการเย็บเต้านมเทียม ภาษา THAI

ติดต่อขอรับเต้านมเทียมสำเร็จ

เงื่อนไขสำหรับขอรับเต้านมเทียมสำเร็จ

ลงทะเบียนได้ 1 ท่านต่อ 1 ครั้ง

จัดส่งเต้านมเทียมจำนวน 2 เต้า ต่อ 1 ท่าน

ตารางเทียบไซซ์เต้านมเทียม
กลับสู่หน้าหลัก