โปรโมชั่นซื้อซาบีน่าแถมประกันภัย โควิด-19 

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าซาบีน่าครบ 1,500 บาท (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ แล้ว) ที่เคาน์เตอร์ซาบีน่าและซาบีน่าช็อปทุกสาขาทั่วประเทศ รับฟรีทันทีประกันภัยโควิด-19 จากอาคเนย์ประกันภัยเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม   พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564  สำหรับช่องทาง  ซาบีน่าออนไลน์ ทุกช่องทาง เริ่มตั้งแต่ยอดการซื้อ 15 กรกฎาคม   พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 สอบถามเพิ่มเติม ทาง Sabina Call Center 02-422 9430 หรือทาง LineOA : @SabinaThailand  หรือ  www.sabina.co.th 

ทั้งนี้  ลูกค้าที่ซื้อสินค้าซาบีน่าครบตามเงื่อนไขและดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนครบ ได้รับความคุ้มครองอันเกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และมีคำวินิจฉัยจากแพทย์   ได้แก่ ค่ารักษาพยายาล 60,000 บาท (จ่ายตามจริง) + ค่าชดเชยรายวัน วันละ 1,000 บาท (นานสูงสุด 15 วัน) คุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่า สูงสุด 200,000 บาท โดยได้รับคำวินิจฉัยจากแพทย์ , คุ้มครองถึง การรักษาตัวที่บ้าน ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข ในการดูแล ติดตาม โดยแพทย์ ที่ประกาศโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ

คุ้มครองนานสูงสุด 90 วัน (ระยะเวลารอคอย นับจากวันที่ลงทะเบียน 14 วัน)


ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัย โควิด-19

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าซาบีน่าครบ 1,500 บาท (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ แล้ว) ที่ เคาน์เตอร์ซาบีน่า และซาบีน่าช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ  รับฟรีทันทีประกันภัย โควิด-19 จากอาคเนย์ประกันภัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม   พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564  สำหรับช่องทาง ซาบีน่าออนไลน์ ทุกช่องทาง เริ่มตั้งแต่ยอดการซื้อ วันที่ 15 กรกฎาคม   พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564  (จำกัดสิทธิ์ความคุ้มครอง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น)

*เงื่อนไขประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หลังมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัยโควิด-19 แล้ว


ขั้นตอนการรับสิทธิ และลงทะเบียน 

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าซาบีน่าครบ 1,500 บาท (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ แล้ว) ที่ เคาน์เตอร์ซาบีน่า และซาบีน่าช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ  รับฟรีทันทีประกันภัย โควิด-19 จากอาคเนย์ประกันภัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม   พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564  สำหรับช่องทาง ซาบีน่าออนไลน์ ทุกช่องทาง เริ่มตั้งแต่ยอดการซื้อ วันที่ 15 กรกฎาคม   พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564  (จำกัดสิทธิ์ความคุ้มครอง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และต่อ 1 ใบเสร็จรับเงินเท่านั้น)

*เงื่อนไขประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หลังมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัยโควิด-19 แล้ว


  * หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 เบอร์ / 1 SMS / 1 สิทธิ์การลงทะเบียน / 1 หมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น หากต้องการรับสิทธิ์เพิ่มเติม แนะนำใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่ กรอกในข้อมูลจัดส่งสินค้า

  3.  ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนผ่านการกรอก รายละเอียด ตาม Link ที่ส่งให้ใน SMS ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากเลยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง  หน้าที่ 1 กรอกข้อมูล ให้ครบทุกช่อง ที่มี *สีแดง  เป็นช่องบังคับต้องกรอกให้ครบ ถ้าไม่กรอกจะไม่สามารถบันทึกได้

  **ช่องผู้รับผลประโยชน์ จะบังคับเป็น ทายาทตามกฎหมายเสมอ ไม่มีให้กรอก ไม่มีให้เลือก กรอกเสร็จกด ถัดไป

  4. หน้าที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าต้องการแก้ไข สามารถแก้ไข ในหน้านี้ได้เลย  ตรวจสอบถูกต้องกด ถัดไป

   5.    หน้าที่ 3 รายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ ลูกค้าสามารถกด คลิก ศึกษาเงื่อนไข ที่นี้ เพื่อทำการ โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ หลังตรวจสอบให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุด กดยอมรับ เงื่อนไข และกดปุ่มส่งข้อมูล การลงทะเบียนถือว่า เสร็จสมบูรณ์ หากลูกค้าไม่ได้กด ยอมรับเงื่อนไข จะไม่สามารถกดปุ่มส่งข้อมูลได้

   หากกรณี ลูกค้ามีการ ลงทะเบียน รับสิทธิ์ ประกันโควิด-19 ในรอบที่ 2 นี้ไปแล้ว ระบบ จะมี ข้อความแจ้ง สงวนสิทธิ์การรับประกันภัย 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน

   หากลงทะเบียนสำเร็จ จะมี หน้าจอ แจ้งดังภาพด้านล่าง  และได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน
   หลังจากระบบ ลงทะเบียนและบริษัทประกัน ตรวจสอบกรมธรรม์เรียบร้อย จะมี SMS กลับแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้า เพื่อยืนยันความคุ้มครอง