โปรโมชั่นซื้อซาบีน่าแถมประกันภัย โควิด-19 


เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าซาบีน่าครบ 1,500 บาท (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ แล้ว) ที่เคาน์เตอร์ซาบีน่าและซาบีน่าช็อปทุกสาขาทั่วประเทศ รับฟรีทันทีประกันภัยโควิด-19 จากอาคเนย์ประกันภัยเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน   พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564  สำหรับช่องทาง  ซาบีน่าออนไลน์ ทุกช่องทาง เริ่มตั้งแต่ยอดการซื้อ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 สอบถามเพิ่มเติม ทาง Sabina Call Center 02-422 9430 หรือทาง LineOA : @SabinaThailand  หรือ  www.sabina.co.th 

ทั้งนี้  ลูกค้าที่ซื้อสินค้าซาบีน่าครบตามเงื่อนไขและดำเนินการลงทะเบียนตามขั้นตอนครบ กรณีตรวจพบเชื้อครั้งแรก จะได้รับความคุ้มครองทันที 100,000 บาท คุ้มครองนานสูงสุด 90 วัน (ระยะเวลารอคอย นับจากวันที่ลงทะเบียน 14 วัน)

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อรับประกันภัย โควิด-19

เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าซาบีน่าครบ 1,500 บาท (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ แล้ว) ที่ เคาน์เตอร์ซาบีน่า และซาบีน่าช็อป ทุกสาขาทั่วประเทศ  รับฟรีทันทีประกันภัย โควิด-19 จากอาคเนย์ประกันภัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2564 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564  สำหรับช่องทาง ซาบีน่าออนไลน์ ทุกช่องทาง เริ่มตั้งแต่ยอดการซื้อ วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564

(จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / 1 สิทธิ์ลงทะเบียนผ่าน SMS / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 ใบเสร็จรับเงิน)

*เงื่อนไขประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

*สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ หลังมีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันภัยโควิด-19 แล้ว

ขั้นตอนการรับสิทธิ และลงทะเบียน 

1.    ซื้อสินค้าซาบีน่า ครบ 1,500 บาท (ยอดสุทธิหลังหักส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายต่างๆ แล้ว) 

2.    ระบบ จะทำการส่ง SMS (ตัวอย่างตามด้านล่าง) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ* ที่ให้ไว้ในเพื่อติดต่อสำหรับการจัดส่ง สำหรับลงทะเบียนรับสิทธิประกันภัยโควิด-19 


  * จำกัดสิทธิ์ 1 หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / 1 สิทธิ์ลงทะเบียนผ่าน SMS / 1 หมายเลขบัตรประชาชน / 1 ใบเสร็จรับเงิน หากต้องการรับสิทธิ์เพิ่มเติม แนะนำใช้เบอร์โทรศัพท์ใหม่ กรอกในข้อมูลจัดส่งสินค้า

  3.   ลูกค้าต้องทำการลงทะเบียนผ่านการกรอก รายละเอียด ตาม Link ที่ส่งให้ใน SMS ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า หากเลยกำหนดถือว่า สละสิทธิ์ ตัวอย่างตามรูปด้านล่าง

  หน้าที่ 1

  กรอกข้อมูล ให้ครบทุกช่อง ที่มี *สีแดง

  เป็นช่องบังคับต้องกรอกให้ครบ ถ้าไม่กรอกจะไม่สามารถบันทึกได้

  **ช่องผู้รับผลประโยชน์ จะบังคับเป็น ทายาทตามกฎหมายเสมอ ไม่มีให้กรอก ไม่มีให้เลือก กรอกเสร็จกด ถัดไป

  4. หน้าที่ 2 ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าต้องการแก้ไข สามารถแก้ไข ในหน้านี้ได้เลย  ตรวจสอบถูกต้องกด ถัดไป

   5.    หน้าที่ 3 รายละเอียด เงื่อนไขต่างๆ ลูกค้าสามารถกด คลิก ศึกษาเงื่อนไข ที่นี้ เพื่อทำการ โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ หลังตรวจสอบให้เลื่อนลงมาด้านล่างสุด กดยอมรับ เงื่อนไข และกดปุ่มส่งข้อมูล การลงทะเบียนถือว่า เสร็จสมบูรณ์ หากลูกค้าไม่ได้กด ยอมรับเงื่อนไข จะไม่สามารถกดปุ่มส่งข้อมูลได้ 

   หากกรณี ลูกค้ามีการ ลงทะเบียน รับสิทธิ์ ประกันโควิด-19 ในรอบที่ 2 นี้ไปแล้ว ระบบ จะมี ข้อความแจ้ง สงวนสิทธิ์การรับประกันภัย 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
   หากลงทะเบียนสำเร็จ จะมี หน้าจอ แจ้งดังภาพด้านล่าง    หลังจากระบบ ลงทะเบียนและตรวจสอบกรมธรรม์เรียบร้อย จะมี SMS กลับแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้า ด้านบน