สำนักงานใหญ่

Sabina Public Company Limited Sabina Fareast Co., Ltd.

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

+66 2 422-9400

+66 2 424-7993, +66 2 435-7374 (Export)

+66 2 422-9430

โรงงาน สาย 5

Sabina Fareast Co., Ltd.

30/5 หมู่ที่ 12 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

+66 2 811-8220-31

+66 2 811-8081

โรงงาน ท่าพระ

Sabina Fareast Co., Ltd.

3/47 ซอย 7 ถนนเพชรเกษม แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

+66 2 868-1101-2

+66 2 457-0439

โรงงาน ชัยนาท

Sabina Public Company Limited

177 หมู่ 8 ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

+66 2 422-9400

+66 2 434-5911

โรงงาน ยโสธร

Sabina Public Company Limited

236 หมู่ที่ 10 ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

+66 45-582-565-8

+66 -