นโยบายการรับประกันสินค้า
            สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ Sabina มีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 7-14 วันทำการ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหาย กรุณาติดต่อบริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (แผนกลูกค้าสัมพันธ์) เพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าใหม่ โดยช่องทางการติดต่อคือ   LINE@: @SabinaThailand
เมื่อบริษัทฯ ได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้ 

            1. ส่งสินค้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการตรวจหาสาเหตุ และซ่อมแซมสินค้า 

            2. กรณีที่ไม่สามารถซ่อมแซมสินค้าได้ เนื่องจากสาเหตุเกิดจากตัวสินค้าของทางบริษัทฯ เองจะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกันและในราคาที่เท่ากัน 

            3. กรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทฯ จะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง 

 

 สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน 

            1. สินค้าที่สวมใส่แล้วหรือไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ (สภาพเดิมที่วางจำหน่าย) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าทุกกรณี 

            2. สินค้าที่ผ่านการซัก ไม่สามารถขอเปลี่ยน และ/หรือ คืนสินค้าได้ 

            3. สินค้าที่ขาดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญ เช่น ป้ายราคา และบรรจุภัณฑ์ หรือสินค้าที่ได้รับความเสียหายไม่สามารถขอเปลี่ยนและ/หรือคืนสินค้าได้  

            4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ประเภทกางเกงชั้นใน และ หน้ากากเพื่อสุขอนามัยที่ดี 

บริการหลังการขาย : บริษัทฯ มีบริการปรับแก้ไขสินค้าสำหรับลูกค้าที่มีสรีระพิเศษ หรือปรับแก้ไขสินค้าเพิ่มเติมต่างๆ เช่น การเย็บถุงหน้าเต้า การตัดลําตัว และการต่อตะขอ เป็นต้น