บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่)

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700

APPLICATION FOR EMPLOYMENT
Photo
Application Code
Choose File
Position Applied for Expected Salary Baht
*When can you start work with the corporation, if employed?

Personal Information

*ชื่อ (ไทย) *นามสกุล (ไทย)
*Name (English) *Surname (English)
*Date of birth
Place of birth
*Nationality
*Origin
*Religion
*Age
Yrs.
*Weight
Kgs.
*Height
Cms
*Identification Card No.
*Date of Expiry
Issued By

Contact Address

Present adress no. Moo Village / Name of Address Soi
Road Province District Tambon
Zip Code Telephone Mobile E-mail

Emergency Contact Persons

Name Surname Relation
Adress no.
Telephone Mobile E-mail

Education background

For your benefit, please complete your education.

level Name of school/University Years Degree obtained Major GPA  
    From To        

Language Skill

Language

Employment History (Start from the present)

Rank No 1 2 3
Start / End / End Start Start Start
  End End End
Company’s name
Telephone
Position
Responsibilities
Last salary
Reason for leaving

Miscellaneous

Have you ever been involved in or charge of a civil or criminal offense?

If yes, please explain fully
Have you ever been seriously ill or contracted any contagious disease?

If yes, please explain fully
How do you khow of job vacancies here?
I certify that all statements given in this application from are true. If any is found to be untrue after engagement, the corporation has the right to terminate my employment without any compensation or serverance pay what ever.

Application's signature

Application's Date

Human Resource Department

Positions Department Starting date / /
Salary Baht / month Allowance Position Baht / month
Allowances and Other


Application's signature
Supervisor / Human Resources Department
Application's signature
Affiliation Manager / Director / Managing Director

*Please fill in all information