News and Activities

04/Jul/2024

เคทีซีหนุนซาบีน่า ชวนพนักงานร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนชุดชั้นในเก่า ให้เป็นพลังงานสะอาด”

เคทีซีหนุนซาบีน่า ชวนพนักงานร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนชุดชั้นในเก่า ให้เป็�

13 Views Read More
25/Jun/2024

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการค่ายจุฬาฯ เพื่อน้องชายแดนใต้ครั้งที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการค่ายจุฬาฯ เพื่อน้องชายแด

13 Views Read More
25/Jun/2024

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการธีสิสในหัวข้อ 'มะเร็งเต้านม' มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการธีสิสในหัวข้อ 'มะเร็งเต้�

15 Views Read More
25/Jun/2024

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการค่าย "แอลเส็ดอาสา" ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการค่าย "แอลเส็ดอาสา" ครั้งที

10 Views Read More
22/Jun/2024

ซาบีน่า รับโล่รางวัล “คนดี รักษ์โลก” ตอกย้ำแบรนด์ไทย มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

ซาบีน่า รับโล่รางวัล “คนดี รักษ์โลก” ตอกย้ำแบรนด์ไทย มุ่งมั่นสร้างสิ่ง

24 Views Read More
04/Jul/2024

เคทีซีหนุนซาบีน่า ชวนพนักงานร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนชุดชั้นในเก่า ให้เป็นพลังงานสะอาด”

เคทีซีหนุนซาบีน่า ชวนพนักงานร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนชุดชั้นในเก่า ให้เป็�

13 Views Read More
25/Jun/2024

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการค่ายจุฬาฯ เพื่อน้องชายแดนใต้ครั้งที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการค่ายจุฬาฯ เพื่อน้องชายแด

13 Views Read More
25/Jun/2024

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการธีสิสในหัวข้อ 'มะเร็งเต้านม' มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการธีสิสในหัวข้อ 'มะเร็งเต้�

15 Views Read More
25/Jun/2024

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการค่าย "แอลเส็ดอาสา" ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด สนับสนุนโครงการค่าย "แอลเส็ดอาสา" ครั้งที

10 Views Read More
22/Jun/2024

ซาบีน่า รับโล่รางวัล “คนดี รักษ์โลก” ตอกย้ำแบรนด์ไทย มุ่งมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

ซาบีน่า รับโล่รางวัล “คนดี รักษ์โลก” ตอกย้ำแบรนด์ไทย มุ่งมั่นสร้างสิ่ง

24 Views Read More