วิทยากรฝึกอบรม

Job Details :
            -จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร<br>            -จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฝึกอบรม<br>            -ดำเนินการเป็นวิทยาการฝึกอบรม ตามโครงสร้างบริหารงานขององค์กรและติดต่อจัดหาวิทยากรจากภายนอก<br>            -สรุปเอกสาร และดำเนินการจัดส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน<br>            -สร้างสรรค์หลักสูตร และจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน<br>            -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications :
            -เพศหญิงเท่านั้น
            -วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
            -มีประสบการณ์ในสายงานด้านการฝึกอบรม/วิทยากร 2 ปีขึ้นไป
            -มีความสามารถในสายงานด้านพิธีกร และกิจกรรมสันทนาการกลุ่มขนาดใหญ่ (300 คน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
            -มีความเป็นผู้นำ บุคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
More details :
วิธีการสมัคร
          ส่งประวัติทางเว็บไซต์ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
          สุพิชญา  กาศเกษม           
          บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)/บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
          เลขที่ 12 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
          เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
          โทร 02-422-9400 ต่อ 9853          E-mail: Hr@sabina.co.th

Sabina Public Company Limited & Sabina Fareast Co., Ltd. (HEAD OFFICE)

12 Arun Amarin Road, Arun Amarin Sub-District , Bangkok Noi District, Bangkok 10700

Tel. : +02-422-9400 ต่อ 9853

Fax. : +02-424-7993

CRM. : +02 422-9430

E-mail. : hr@sabina.co.th