วิทยากรฝึกอบรม

Job Details :
-จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร<br>            -จัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการฝึกอบรม<br>            -ดำเนินการเป็นวิทยาการฝึกอบรม ตามโครงสร้างบริหารงานขององค์กรและติดต่อจัดหาวิทยากรจากภายนอก<br>            -สรุปเอกสาร และดำเนินการจัดส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน<br>            -สร้างสรรค์หลักสูตร และจัดกิจกรรมสันทนาการให้กับพนักงาน<br>            -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications :
- เพศหญิงเท่านั้น
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในสายงานด้านการฝึกอบรม/วิทยากร 2 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในสายงานด้านพิธีกร และกิจกรรมสันทนาการกลุ่มขนาดใหญ่ (300 คน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความเป็นผู้นำ บุคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ดีเยี่ยม
More details :
วิธีการสมัคร
          ส่งประวัติทางเว็บไซต์ หรือ สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ
          สุพิชญา  กาศเกษม           
          บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน)/บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
          เลขที่ 12 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์
          เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
          โทร 02-422-9400 ต่อ 9853          E-mail: [email protected]

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Tel. : +2-422-9400 ต่อ 9853

Fax. : +02-424-7993

CRM. : +02 422-9430

E-mail. : [email protected]