ร่วมงานกับ Sabina

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขายต่างประเทศ

ขายในประเทศ

ทรัพยากรมนุษย์

การตลาด