เจ้าหน้าที่บริหารสินค้า(ตรวจนับสินค้า)

Job Details :
ตรวจนับสต๊อกสินค้าที่บู๊ท ตามห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้บางครั้ง มีเบี้ยเลี้ยง 230 บาท/วัน รวมถึงมีค่าเดินทาง+ค่าวิชาชีพ+ค่าโทรศัพท์ รายได้รวม 18,000-20,000บาท/เดือน มีสวัสดิการอีกมายมาย เช่น ประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาพยาบาล เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัส ปรับเงินเดือนประจำปี เงินกู้บริษัทฯ ซื้อสินค้ามีส่วนลดพิเศษ ฯลฯ
Qualifications :
1. เพศหญิง อายุ 20-35 ปี
2. ม.6 (ปวช-ปวส.) - ปริญญาตรี
3. หากเคยมีประสบการณ์ตรงกับสายงาน หรือเคยเป็นพนักงานขายมาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ (บางครั้ง)
5. มีความกระตือรือล้น และรักอิสระในการทำงาน
6. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว
8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
More details :
-

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) / บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

Tel. : +2-422-9400 ต่อ 9853

Fax. : +02-424-7993

CRM. : +02 422-9430

E-mail. : [email protected]